Sætningens bestanddele

I dette afsnit introduceres begreberne:
Syntaks
Sætningsled: Verballed, subjekt, objekt, 
indirekte objekt, prædikat, adverbialled, 
konjunktional
Transitivt og intransitivt verbum
Ledstilling 
Følgende begreber forudsættes kendte:
Morfem
Ordklasse (navnene på ordklasserne)
Finit verbum 

1
STOP – kan ét ord betragtes som en sætning? Hvorfor eller hvorfor ikke? Foto: www.istockphoto.com
Som vi så, er ord bygget op af mindre bestanddele, nemlig morfemer. På samme måde kan sætninger deles op i mindre dele: sætningsled. Et sætningsled består af et eller flere ord, og der findes forskellige slags, som spiller hver sin rolle i sætningen.
Der er regler for, hvordan de kan sættes sammen – dette kaldes syntaks. Når man undersøger en sætnings opbygning, laver man en syntaktisk analyse.
En sætning skal som minimum indeholde et finit verbum, altså et verbum bøjet i tid eller måde, og den rummer et udsagn, der giver mening i sig selv, f.eks. Kaja spiller fodbold. I eksemplet er Kaja subjekt og spiller er verballed. Det kaldes sætningsled. Et sætningsled består af et eller flere ord. Man skelner mellem forskellige typer sætningsled. De gennemgås i det følgende.