Morfemer


I dette afsnit introduceres begreberne:
Morfem (morfologi)
Rod
Sammensætning
Afledning
Bindebogstav
Bøjningsendelse
Uregelmæssig bøjning 
Følgende begreber forudsættes kendte:
Ordklasserne
Bøjning
Personendelse

I det forrige afsnit inddelte vi alle ord i ordklasser. Dette afsnit handler om det enkelte ord og de elementer, som det sættes sammen af. Tag f.eks. ordet fodbolde. Det er sat sammen af tre dele: fod + bold + e. De første to dele er substantiver og kan stå alene. Den sidste del, -e, er en endelse, der markerer pluralis (flertal), men denne del kan ikke stå alene. Fod + bold + e er alle det, man kalder for morfemer, dvs. de forskellige elementer, som ord består af. Du skal tænke på morfemer som noget, der har en betydning i sig selv. Man kan tydeligst se morfemet i ordforbindelser eller sammensætninger, hvor morfemet giver mening, også når det står alene:

Ord:  Består af morfemerne:     
bogreol (sb.)  bog (sb.)  + reol (sb.)   
vandtæt (adj.)  vand (sb.)  + tæt (adj.)   
nedad (adv.)  ned (præp.)  + ad (præp.)   
tagselvbord (sb.)  tag (vb.)  + selv (pron.)  + bord (sb.) 

I disse tilfælde kaldes morfemerne for rødder, fordi de i sig selv er meningsfulde ord. Ord fra én ordklasse kan sagtens bestå af rødder fra en anden ordklasse, f.eks. adjektivet vandtæt, som er sat sammen af et substantiv og et adjektiv.