Hoved- og ledsætninger


I dette afsnit introduceres begreberne:
Hovedsætning
Ledsætning
Helsætning
Sideordning
Underordning 
Følgende begreber forudsættes kendte:
Syntaks
Sætning
Sætningsled
Ordklasser
 

Dette afsnit handler om forskellige typer af sætninger. Overordnet taler man om tre sætningstyper: hovedsætninger, ledsætninger og helsætninger. Hovedsætninger kan eksistere alene, eller de kan forbindes med andre hovedsætninger eller med ledsætninger. Ledsætninger kan ikke stå alene. En helsætning er hele sætningen. Det vil typisk sige det, der står mellem to punktummer. Den kan bestå af en eller flere forbundne hovedsætninger eller en hovedsætning forbundet med en eller flere ledsætninger.