Bliv god til at sætte komma!


I dette afsnit introduceres begreberne:
Komma
Apposition
Slutkomma
Startkomma 
Følgende begreber forudsættes kendte:
Helsætning
Hovedsætning
Ledsætning
 


At sætte komma i en tekst er ikke i sig selv en grammatisk analyse. Men for at sætte komma korrekt, er det en stor hjælp at kunne identificere sætningers led. Komma bruges til at markere en sætnings forskellige sætningsdele, først og fremmest hovedsætninger og ledsætninger. Hvis du lærer dig nedenstående otte kommaregler, kan du sætte korrekt komma efter Dansk Sprognævns anvisninger.