Aktive og passive sætninger

1
Man bruger oftere passivsætninger i skrift- end i talesprog. Der kan for eksempel være mange passiv-konstruktioner i avisartikler. Foto: © Polfoto

I dette afsnit introduceres begreberne: 
Aktiv sætning
Passiv sætning
- s-passiv
- blive-passiv
Følgende begreber forudsættes kendte:
Finit verbum
Subjekt
Objekt
Verballed 

Se på følgende tre sætninger. Hvad er forskellen?
Vismændene kritiserer finansministeren.
Finansministeren kritiseres af vismændene.
Finansministeren bliver kritiseret af vismændene.

Subjekt og objekt, vismændene og finansministeren, er de samme i sætningerne, men verberne er forskellige, kritiserer, kritiseres, bliver kritiseret. Den første sætning er konstrueret som en aktiv sætning, og de to andre er passive, med hhv. s-passiv, og blive-passiv. Aktiv- og passiv-sætninger bruges ofte i forskellige sammenhænge. Konteksten for den første, aktive, sætning kunne være talesprog, for eksempel: 
Har du hørt, at vismændene kritiserer finansministeren?

Sætningen med s-passiven kunne man forestille sig indgik i en meddelelse udsendt af en offentlig instans, hvor stilen traditionelt er mere formel, for eksempel: 
Finansministeren kritiseres af vismændene i en ny rapport udarbejdet af Det Økonomiske Råd.

Den sidste sætning med blive-passiven kunne sagtens være fra en avisartikel, for eksempel:
Finansministeren bliver kritiseret af vismændene i en ny rapport fra Det Økonomiske Råd.

Man kan danne passive sætninger på to måder:
  • Med s-formen af sætningens verbum, f.eks. kritiseres, forværres

  • Med en blive-konstruktion, at blive + -t, f.eks. bliver kritiseret, bliver forværret

Passiv/aktiv-sætninger handler om forholdet mellem subjekt og objekt. Hvem eller hvad er den handlende i sætningen? Og hvem eller hvad udsættes for handlingen? Forholdet mellem hvem, der handler, og hvem, der påvirkes, kan ændres grammatisk gennem verbets aktive eller passive form. Når en sætning ændres fra aktiv til passiv, kan man sige, at den aktive sætnings objekt bliver til den passive sætnings subjekt, eller rettere sagt, objektet kommer til at fungere som det grammatiske subjekt i sætningen. Altså:

Vismændene  kritiserer  finansministeren 
(subjekt)  (verbal)  (objekt) 
Finansministeren  kritiseres  af vismændene 
Finansministeren  bliver kritiseret  af vismændene