Indhold

I dette forløb er fokus på den grammatiske analyse af dansk.

  • I forløbet gennemgås de vigtigste grundlæggende grammatiske fænomener, som er nødvendige at kunne i en elementær grammatisk analyse.

  • Ordklasserne præsenteres med eksempler og opgaver.

  • Der gives en introduktion til morfologi med en gennemgang af forskellige morfemtyper.

  • Forskellen på aktive og passive sætninger præsenteres med fokus på de stilistiske forskelle, som hhv. aktiv og passiv kan producere.

  • Sætningsleddene præsenteres systematisk med eksempler og øvelser.

  • Forskellen på hoved- og ledsætninger gennemgås og trænes med eksempler og øvelser, samtidig med at det præciseres, at der skelnes mellem side- og underordning.

  • I afsnittet „Bliv god til at sætte komma!“ opstilles otte regler for korrekt kommatering, og der gives rig mulighed for at øve sig.


Forløbet er koblet til GRAMMATIKVÆRKSTEDET. Der er der mulighed for at træne og repetere alle gennemgåede grammatiske emner, og man har mulighed for at bruge de grammatiske begreber i tekstanalyser af tre forskellige tekstgenrer: En reklametekst, en brugsanvisning og en prosatekst. Derudover er der øvelser i kommasætning.

Beskrivelse af sprog: Grammatik

1
Grammatik er ikke svært, men det er en god idé at træne. I grammatikken beskriver man, hvordan ord og sætninger opbygges – hvilke elementer ord og sætninger består af, og hvordan elementerne er sat sammen. Foto: www.istockphoto.com
Mange tror, at grammatik er svært at lære. Det er det ikke. Grammatik er bare en måde at beskrive sprog på. Og at beskrive sprog kan faktisk være underholdende – som at løse rebusser, sudoku eller lignende. Men grammatik er selvfølgelig ikke det rene tidsfordriv. Det vigtigste er, at grammatik er nyttigt at kunne. For at være i stand til at lave sproglige analyser, f.eks. af reklametekster, politiske taler, lyrik eller noget helt andet, er det nødvendigt at have nogle analyseværktøjer, det vil sige nogle måder at beskrive teksternes sprog på. I dette forløb gennemgår vi de vigtigste af disse værktøjer. Vi har indlagt masser af øvelser, både her og i GRAMMATIKVÆRKSTEDET. Forløbet giver alle mulighed for at følge med, træne og blive en stærk grammatisk analytiker.