Forfattere og citater i Artline

OLDTID
 • Egil Skallagrimsson: af Sønnetabet, ca. 961 (Keld Belerts oversættelse)
 • Sigurd Fafnersbane
 • Ravnkel Frøjsgodes saga
 • Runeindskrift fra Den store Jellingsten
 • Runeindskrift fra Øster Larsker-stenene
 • Snorri Sturluson: Den Yngre Edda, ca. 1220 (Thøger Larsens oversættelse af Snorris Eddasagn)
 • Vølvens spådom, ca. 1000 (Suzanne Brøggers gendigtning fra 2002), Athene 2002
 • Vølvens spådom, ca. 1000 (Thøger Larsens gendigtning fra 1914)

MIDDELALDER
 • Anders Sunesen: Parafrase af Skaanske lov. 1202-1216. (fra Danmarks gamle Love paa Nutidsdansk, 1945)
 • Cretien de Troyes: af Løveridderen, ca. 1175, Museum Tusculanum 1991
 • Dante Alighieri: af Den guddommelige komedie, 1304
 • Ebbe Skammelsøn
 • Folkeeventyr: Hans og Grethe (Svend Grundtvig: Danske Folkeeventyr bind 1, nr. 11, 1876) 
 • Folkevise: Jomfru i fugleham
 • Francois Rabelais: Gargantua, 1532, Rhodos 1980
 • Mariavise
 • Saxo Grammaticus: Danernes bedrifter (Gesta Danorum), ca. 1200

RENÆSSANCEN & REFORMATION
 • Anders Sørensen Vedel: Om den danske krønike at beskrive, 1681
 • Erasmus af Rotterdam: af Tåbelighedens lovprisning, 1509
 • Giovanni Boccaccio: af Dekameron, 3. dag, 10. historie, 1353
 • Hans Christian Sthen: En morgen-sang, 1588
 • Martin Luther: af Til den kristne adel af den tyske nation om reformation af kristenheden, 1520
 • Michel de Montaigne: af Om at filosoferen er at forberede sig til døden, 1580
 • Peder Palladius: Visitas-Bogen, ca. 1550
 • Pico della Mirandola: af Tale om menneskets værdighed, 1488
 • Pico della Mirandola: Menneskets værdighed, 1488
 • Tycho Brahe: af Den nye stjerne, 1572
 • William Shakespeare: af Hamlet, 1601

BAROKKEN
 • Anders Arrebo: af Hexameron, 1630-1661 
 • Anders Bording: af Dapnis binder sin kæreste Galathe hen til sin Bolig, 1655
 • Blaise Pascal: af Tanker, om adspredelse, ca. 1660
 • Giambattista Marino: Narcissus, 1623 
 • Jean de la Fontaine: af Hunden og kødbenet, 1668
 • John Milton: af Det tabte paradis, 1667
 • Leonora Christina Ulfeldt: af Jammers Minde, 1674
 • Thomas Kingo: af Hosianna, 1671
 • Thomas Kingo: af Keed af Verden og kier af Himmelen, 1681

OPLYSNINGSTIDEN
 • Ambrosius Stub: af Den kiedsom vinter gik sin gang, ca. 1750
 • Carl Michael Bellman: af Fredmans Epistel nr. 45, 1773
 • Charlotta Dorthea Biehl: af Mit ubetydelige Levnets Løb, 1787
 • Daniel Dafoe: af Robinson Crusoe, 1719 
 • François-Marie Arouet Voltaire: af Hvad er oplysning?, 1784
 • Hans Adolph Brorson: Se dig Zion! Vidt omkring, 1765
 • Jean-Baptiste Poquelin Molière: af Tartuffe eller Hykleren, 1664
 • Jean-Jacques Rousseau: af Emil eller Om opdragelse, 1762
 • Johannes Ewald: af Levnet og meninger, 1774-1778
 • Ludvig Holberg: af Epistler og moralske tanker, Om lærdom og universitets-undervisning, 1744
 • Ludvig Holberg: af Niels Klim, 1741
 • Peter Andreas Heiberg: af Selskabs-Sang, 1790

ROMANTIKKEN
 • Adam Oehlenschläger: Guldhornene, 1803
 • Bernhard Severin Ingemann: af Selv-Citationen, 1847
 • Christian Winther: af Skriftestolen, 1843
 • Emil Aarestrup: Angst, 1838
 • Friedrich Hegel: af Historiens Filosofi, 1822-1825
 • Friedrich Schelling: Ånden slumrer i stenen, drømmer i planten, vågner i dyret og kommer til bevidsthed i mennesket
 • Hans Christian Andersen: Danmark, mit Fædreland, 1850
 • Hans Christian Ørsted: af Videnskabsdyrkelsen betragtet som religionsudøvelse, 1814
 • Heinrich Steffens: af Indledning til Philosophiske Forelæsninger, 1803
 • Johan Gottfried von Herder: af Også en historiefilosofi til menneskehedens dannelse, 1774 
 • Johann Wolfgang Goethe: af Faust, 1808
 • Nikolai Frederik Severin Grundtvig: Som foraars-Solen morgenrød, 1846
 • Mary Shelley: af Frankenstein, 1818
 • Schack von Staffeldt: Indvielsen, 1804
 • Steen Steensen Blicher: af Hosekræmmeren, 1829
 • Søren Kierkegaard: af Enten-Eller, 1843
 • Thomasine Gyllembourg: af Indledingen til To Tidsaldre, 1848

DET MODERNE GENNEMBRUD
 • Amalie Skram: af Constance Ring, 1885
 • August Strindberg: af Frøken Julie – Et naturalistisk sørgespil, 1888
 • Charles-Augustin Sainte-Beuve: af Essay om sin Kritiske Metode, 1862 
 • Charles Darwin: af Arternes oprindelse, 1859 
 • Emile Zola: af Faldgruben, 1877
 • Fjodor Dostojevskij: af Brødrene Karamazov, 1880
 • Georg Brandes: af Indledningen til Emigrantlitteraturen, 1872
 • Gustave Flaubert: af Madame Bovary, 1857 
 • Herman Bang: af Den sidste balkjole, 1880
 • Herman Bang: af Impressionisme – en lille Replik, 1890
 • Henrik Ibsen: af Gengangere, 1881
 • Henrik Pontoppidan: af Lykke-Per, 1898-1904, Nordisk Forlag
 • Hippolyte Taine: af Den engelske Litteraturs Historie, 1874
 • Jens Peter Jacobsen: af Fru Marie Grubbe, 1976
 • John Stuart Mill: af Kvindernes Underkuelse, 1869 
 • Karl Marx og Friedrich Engels: af Det kommunistiske partis manifest, 1848

MODERNITET OG HJEMSTAVN
 • Charles Baudelaire: af Parisisk Spleen, 1869 
 • Friedrich Nietzsche: af Viljen til magt. Forsøg på en omvurdering af alle værdier, 1889 
 • James Joyce: af Ulysses, 1922, oversat af Mogens Boisen, Gyldendal 2009
 • Jeppe Aakjær: af Jens Vejmand, 1905
 • Johannes Jørgensen: af Symbolisme, 1893, Taarnet
 • Johannes Vilhelm Jensen: af Kirken i farsø, C. Rasmussen 1903
 • Marie Bregendal: af En dødsnat, 1912, Det danske sprog- og litteraturselskab 1992
 • Martin Andersen Nexø: af Pelle Erobreren, 1906-1910, Gyldendal 2006
 • Sigbjørn Obstfelder: Jeg ser, 1893
 • Sigmund Freud: af Den endelige og den uendelige analyse, 1937
 • Sophus Claussen: af Atomernes oprør, 1925 

AVANTGARDE OG IDEOLOGISK REALISME
 • Emil Bønnelycke: Aarhundredet, 1918
 • Filippo Tommaso Marinetti: af Det futuristiske manifest, 1909 
 • Gustav Munch-Pedersen: Det underste land, 1933
 • Hans Kirk: af Daglejerne, 1936
 • Hans Scherfig: af Det forsømte forår, 1940, Gyldendal 2009
 • Hugo Ball: af Dadamanifest, 1916
 • Hulda Lütken: „Ingen at elske“ i Drømmen, Gyldendal 1940
 • Poul Henningsen: af Hvad med kulturen?, 1933
 • Rudolf Broby-Johansen: FORAARET KOMMER TIL CAFEEN, 1922
 • Tom Kristensen: Fribytterdrømme, 1920
 • Thomas Mann: af Troldomsbjerget, 1924, oversat af Ulrich Horst Petersen, Gyldendal 2000
 • Thomas Stearns Eliot: af Ildprædikenen, 1922
 • Tove Ditlevsen: af Barndommens gade, 1943, Gyldendal 2009
 • Virginia Woolf: af Mødes og skilles, 1925

HERETICA-DIGTNING OG EKSISTENTIALISME
 • Albert Camus: af Sisyfos-myten, 1942, oversat af Helga Vang Lauridsen, Gyldendal 2004
 • Erik Knudsen: „Blomsten og sværdet“ i Blomsten og sværdet, 1949, Gyldendal 2009
 • Frank Jæger: „Ud af en vinter“ i Morgenens trompet, Wivels Forlag 1949
 • Jean-Paul Sartre: af Eksistentialisme er humanisme, 1946. oversat af Anders Thuborg, Hans Reitzel 2007
 • Karen Blixen: af „Digteren“ i Syv fantastiske fortællinger, 1935, Gyldendal 2004
 • Ludvig Wittgenstein: af Filosofiske undersøgelser, 1953
 • Martin Alfred Hansen: af „Roden“ i Konkylien, 1955, Gyldendal 1956
 • Morten Nielsen: „Men jeg er mig selv“ i Efterladte digte, Athenæum 1945
 • Ole Wivel: ”Fisken” i I fiskens tegn, Wivels Forlag 1948
 • Pär Lagerkvist: Ångest, ångest er min arvedel, 1916
 • Thorkild Bjørnvig: af „Cypresser under natlig himmel – til en tuschtegning af van Gogh“ i Anubis, 1955, Gyldendal 1961

KONFRONTATION OG VIRKELIGHED
 • Franz Kafka: af Dommen og andre fortællinger, 1914-1915, oversat af Viktor Jevan, Gyldendal 1998
 • Ivan Malinovski: „Myggesang“ i Galgenfrist, 1958, Borgen 1992
 • Klaus Rifbjerg: af „Teknik“ i Konfrontation, 1960, Gyldendal 1972
 • Klaus Rifbjerg: „Ny gift“ i Under vejr med mig selv, 1956, Gyldendal 1972
 • Leif Panduro: af „Uro i forstænderne“ i Uro i forstæderne og andre noveller, 1966, Gyldendal 1995
 • Peter Seeberg: af „Patienten“ i Eftersøgning og andre noveller, 1962, Fremad 1973
 • Samuel Beckett: af Mens vi venter på Godot, 1953, oversat af Christian Ludvigsen, Arena 1963
 • Thorkild Hansen: af Det lykkelige Arabien, 1962, Gyldendal 2009
 • Villy Sørensen: af „Skrigeren“ i Formynderfortællinger, 1964, Gyldendal 1999

SKRIFTTEMATIK OG SAMFUNDSKRITIK

 • Anders Bodelsen: af „Signalet“ i Drivhuset, 1965, Gyldendal 1972
 • Bjørn Nørgaard: Hesteofringen, 1970
 • Dan Turèll: af „Det er ikke let“ i Dive-in digte, Borgen 1976
 • Dorris Lessing: af „Tale ved modtagelse af nobelprisen“, 2007
 • Hans Jørgen Nielsen: af „En slags selvforklaring“ i Nielsen og den hvide verden, Borgen 1968
 • Henrik Nordbrandt: „Figen“ i Forsvar for vinden under døren, Brøndum 1980
 • Inger Christensen: af Det, 1969, Gyldendal 1972
 • Per Højholt: af Tre skitser, afsnitp.dk/galleri/hvader/perhojholt(skits.html
 • Susan Sontag: „Noter om ’Camp’”, 1964, i Den moderne kulturs historie, Gads Forlag 2006
 • Suzanne Brøgger: af „Fra kernefamilie til kernevåben“ i Fri os fra kærligheden, 1973, Gyldendal 2009
 • Vita Andersen: „Lørdag“ i Tryghedsnarkomaner, 1977, Gyldendal 1995

FIRSERPOESI OG FABULERENDE PROSA
 • Bo Green Jensen: „Disens engel“ i Rosens veje, digte 1981-1986, 1981, Munksgaard/Rosinante 1998
 • Bo Green Jensen: „Skræmmekagernes ende“, 1983
 • Brett Easton Ellis: af American Psycho, 1991, oversat af Jan Bredsdorff, Lindhardt & Ringhof 2008
 • Gabriel García Márquez: af 100 års ensomhed, 1967, oversat af Merete Knudsen, Samleren 2001
 • Ib Michael: af Kilroy kilroy, Gyldendal 1989
 • Michael Strunge: „Det kommende“ i Livets hastighed, Borgen 1978
 • Peer Hultberg: af Byen og verden, 1992, Lindhardt & Ringhof 1993
 • Pia Tafdrup: „Sommerfugl“ i Når der går hul på en engel, 1981, Borgen 1990
 • Søren Ulrik Thomsen: af „Farvel til det blå rum“ i Kritik 90-91, Gyldendal 1990-1991

MINIMALISME OG GROTESKER
 • Christina Hesselholdt: af Hovedstolen, Munksgaard/Rosinante 1998
 • Helle Helle: af „Sit eget system“ i Biler og dyr, Samleren 2000
 • Jean-François Lyotard: „Viden og det postmoderne samfund“, 1979, i Den moderne kulturs historie, Gads Forlag 2006
 • Kirsten Hammann: af Bannister, Gyldendal 1997
 • Mette Thomsen: af Plastic, Lindhardt & Ringhof 1995
 • Merete Pryds Helle: af Vandpest, Borgen 1993
 • Michel Foucault: „Subjekt og magt“, 1982 i Den moderne kulturs historie, Gads Forlag 2006
 • Peter Høeg: af Frøken Smillas fornemmelse for sne, 1992, Rosinante 1994
 • Solvej Balle: af Ifølge loven – Fire beretninger om mennesket, Lindhardt & Ringhof 1993
 • Svend Åge Madsen: af Finder sted, 1998, Gyldendal 1999

GENREHYBRIDER OG FIKTIONSEKSPERIMENTER
 • Jakob Ejersbo: af Liberty, Gyldendal 2009
 • Jens Blendstrup: af Gud taler ud, Samleren 2004
 • Lone Hørslev: af Jeg ved ikke om den slags tanker er normale – Skilsmissedigte, Forlaget Hjørring 2009
 • Maja Lee Langvad: „Dette er danskerloven“ i Find Holger Danske, 2006, Borgen 2007
 • Naja Maria Aidt: „Bryllup“ i Poesibog, Gyldendal 2008
 • Nicolas Bourriaud: af Relationel æstetik, 1998, oversat af Morten Salling, Det Kongelige Danske Kunstakademi 2007
 • Pablo Llambías: af Kærlighedens veje og vildveje, Gyldendal 2009