Gode råd

Lav grupperne på forhånd

Det er en fordel at lave holdene inden forløbet begynder, så man undgår spildtid. Sørg for, at der er nogenlunde „balance“ mellem de forskellige hold i forhold til elevernes lyst og evne til at lave mundtlige fremlæggelser. Derudover kan det også være en fordel at udfordre elevernes egne holdninger i forhold til de synspunkter, der kendetegner de to debatemner.


Hold styr på tiden

Det er afgørende, at tiden ikke skrider undervejs, så alle får lige vilkår, og alle talere og spørgere når at blive hørt. Brug gerne et stopur, der tydeligt signalerer tiden for alle.


Giv vejledning undervejs

  • Sørg for, at de enkelte hold har en klar forståelse af debatten i forberedelsesfasen og udnytter tiden fornuftigt.
  • Som udgangspunkt bør eleverne ikke selv finde ekstra kilder uden for kildesamlingerne. Dermed sikres også, at holdene har det samme kildegrundlag. 
  • Det er en fordel, hvis hvert hold har en nogenlunde klar arbejdsfordeling. Udover en taler og en spørger kan der f.eks. være en, som har ansvaret for at printe kilder ud, en, der opsummerer kilderne, og/eller en, der skriver argumenterne ned på skabelonerne.
  • Debatten bliver mere levende, hvis holdene bruger deres egne ord og ikke bare reproducerer kilderne. Af samme grund bør de enkelte hold ikke skrive færdige taler. De skal kunne tale nogenlunde frit ud fra stikord, som de har skrevet ned. 
  • Det er vigtigt, at hver gruppe når at lave en generalprøve af deres fremlæggelse, så de kan nå at lave justeringer før selve præsentationen.
  • Understreg, at der skal være en god tone i debatten, dvs. ingen stødende udsagn eller nedgørende kommentarer. Derudover er det heller ikke tilladt at afbryde talerrækken.
  • Sørg for, at der er tid til at diskutere forløbet igennem efter afstemningen. Lad evt. eleverne lave skriftlige refleksionsnoter, hvor de bruger 5-10 minutter på at nedskrive deres indtryk af forløbet, som de så vil kunne vende tilbage til senere.


Træk på debatforløbet

Mange af aspekterne ved debatforløbet vil kunne anvendes i andre sammenhænge. Både det faglige indhold i forhold til appelformer og argumentation, og de mere almene aspekter, der handler om mundtlig fremlæggelse, tidsfrister og gensidigt engagement.


Tidsplan for DEBATTEN

Efter introduktionen til forløbet og forberedelsesfasen, som tilsammen kræver 1-2 lektioner, følger selve Debatten, der varer cirka 70-90 minutter. Her følger en oversigt over strukturen i DEBATTEN:


 
TID  HOLD A HOLD B  HOLD C  HOLD D 
Præsentationsrunde
 5 minutter  Præsentation    Tager noter (jury)
 5 minutter    Præsentation
 5 minutter      Afstemning (jury)
 5 minutter
 Tager noter (jury)  Præsentation  
 5 minutter
  Præsentation 
 5 minutter
 Afstemning (jury)    
Spørgerunde
 5 minutter
 Svarer Spørger   Tager noter (jury)
 5 minutter
 Spørger  Svarer
 5 minutter
     Afstemning (jury)
 5 minutter
 Tager noter (jury)  Svarer  Spørger
 5 minutter
 Spørger  Svarer
 5 minutter
 Afstemning (jury)    
Afstemning og diskussion
 5 minutter
 Samlet vurdering af stemmer - upegning af vinderhold
 5 - 20 minutter  Afsluttende diskussion

NB: Tidsplanen justeres efter behov!