Debatlex

Nedenfor kan I finde relevante begreber, der er gode at kende i jeres brug af DEBATTEN.


Appelformer er sproglige virkemidler, som bruges for at vinde tilslutning til et bestemt standpunkt. 

Der skelnes mellem appelformerne etos, patos og logos.
Belæg er den direkte eller umiddelbare begrundelse for en påstand.
Etos: Appelform, som appellerer til modtagerens respekt for afsenderen selv og for autoriteter.  

Ved at bruge appelformen etos, peger afsenderen på sig selv som en person eller instans, som modtageren bør have tillid til.
Hjemmel er slutningen fra en begrundelse til en påstand kræver en hjemmel. 

Det er hjemlen, der skaber en logisk sammenhæng mellem påstanden og belægget. 

Det er ofte sådan, at hjemlen ikke formuleres direkte, men ligger implicit i argumentet.
Logos: Appelform, som bruges til at appellere til modtagerens fornuft ved at henvise til logiske sammenhænge.
Patos: Appelform, som appellerer til modtagerens følelser, f.eks. ved at opstille et skræmmebillede, der gør modtageren nervøs.

Påstand er det, man fremsætter som sin holdning, dvs. det, man ønsker, at modtageren skal tilslutte sig. 


Bruges ofte om det modsatte af et argument i betydningen et postulat, altså noget der ikke argumenteres for.
Retorik er læren om at udtrykke sig på den mest hensigtsmæssige måde og om, hvordan kommunikation virker. 

Har rødder tilbage til antikken, Aristoteles og Cicero. 

Ordet retorik betød oprindeligt talekunst.