Emne: Danmarkskanon (hold C og D)

Problemstilling

Er det en god idé at have en Danmarkskanon, dvs. en oversigt over de værdier, vi som samfund ønsker at tage med ind i fremtiden. Ja eller nej?


Fremgangsmåde

Hold C og hold D vælger hver især en taler, der skal præsentere argumenter for et af to opponerende synspunkter på ytringsfrihed:

  • Hold C: Ja, en Danmarkskanon er en god idé, fordi …

  • Hold D: Nej, en Danmarkskanon er ikke en god idé, fordi …


Til forberedelse af talen skal holdene benytte en skabelon og en stemmeseddel, som kan findes nedenfor.

  • Kildesamling: Hvert hold har adgang til de samme kilder som deres modstandere. Kilderne hentes med på Infomedia og der er links under de enkelte holds faner. 

  • Skabelon: Skal bruges til at analysere jeres hovedargumenter (for/imod), brug af appelformer samt de kritiske spørgsmål, som I vil stille det andet hold. Det er ikke meningen, at I skal skrive en færdig tale, men skriv gerne udførlige noter, som I kan bruge I jeres præsentationer. Når I er færdige med at skrive, så send evt. skabelonen til jeres lærer. Skabelonen kan findes under de enkelte holds faner i menuen til venstre.

  • Stemmesedler: Det hold der får flest stemmer har vundet DEBATTEN.

Når I har forberedt jeres argumenter, følger en præsentationsrunde og en spørgerunde:


Præsentationsrunde

Hold A og B har hver især 5 minutter til at præsentere deres argumenter. Under fremlæggelsen fungerer hold C og D som jury og skal bedømme, hvilke af de to hold, der laver den bedste præsentation ud fra argumenter (belæg og hjemmel) eller de retoriske appelformer (etos, patos og logos). Afstemningen er anonym. Dernæst skal hold C og D fremlægge, hvor hold A og B så fungerer som jury. Vinderen er det hold, som får flest stemmer.

TIP: Det er en god idé at lave en generalprøve på jeres præsentation, så jeres oplægsholder får øvelse inden i skal på. Vær opmærksom på sprogbrug (brug gerne jeres egne ord), engagement, kropssprog, stemmeføring, øjenkontakt m.m.


Spørgerunde

Derefter følger en spørgerunde, hvor hvert hold skal vælge en repræsentant, der kan besvare spørgsmål fra modstanderens hold. Spørgsmålene skal ikke være kendt på forhånd. Rækkefølgen er denne gang omvendt, så hold D starter med få stillet spørgsmål af hold C, og dernæst omvendt. Hvert hold skal stille 3 spørgsmål. De to juryhold får desuden også mulighed for at stille et spørgsmål hver. Både spørgsmål og svar skal være relativt korte. 5 minutters spørgetid pr. hold. Efter spørgerunden følger endnu en afstemningsrunde.

Det hold, som har fået flest stemmer i begge runder har vundet DEBATTEN. Til sidst følger en afrundende diskussion af de forskellige gruppers måder at fremlægge på.