Introduktion til Artline

Forsiden til ARTLINE

ARTLINES forside består af 260 ikoner med kunstværker og forfatterbiografier, som er inddelt i femten litteraturhistoriske perioder, som er:

0-1050 Oldtiden
1050-1500 Middelalderen
1500-1650 Renæssancen
1650-1720 Barokken
1720-1800 Oplysningstiden
1800-1870 Romantikken
1870-1890 Det moderne gennembrud
1890-1915 Modernitet og hjemstavn
1915-1945 Avantgarde og ideologisk realisme
1945-1955 Hereticadigtning og eksistentialisme
1955-1965 Konfrontation og virkelighed
1965-1980 Skrifttematik og samfundskritik
1980-1990 Firserpoesi og fabulerende prosa
1990- 2000 Minimalisme og grotesker
2000-2010 Genrehybrider og fiktionseksperimenter

Hver periode indeholder ikoner til kunstværker (markeret med blå ramme), forfattere (markeret med grøn ramme), ’tidens tænkere’ (markeret med grå ramme) og verdenslitteratur (markeret med rød ramme). Klikker man på et ikon, åbner indholdssiden til værket eller forfatterbiografien. 

’Tidens tænkere’ og ’verdenslitteratur’ er placeret på tidslinjen efter den danske litteraturhistoriske strømning, som de har påvirket, og ikke efter et kronologisk princip. 

Nederst i højre hjørne på forsiden er der en søgefunktion, så man kan søge efter konkrete værker og forfattere. 

Ikonerne til kunstværker og forfatterbiografier optræder på tidslinjens forside inden for de forskellige litteraturhistoriske perioder i tilfældig rækkefølge. Klikker man på et ikon, kommer indholdssiden til det pågældende kunstværk eller forfatterbiografi frem. Ønsker man kun at se ikoner til f.eks. kunstværker eller forfattere på tidslinjen, kan man sortere ikonerne ved at trykke på temaknappen nederst midt på siden, så de andre ikoner forsvinder, og tilbage er kun f.eks. kunstværkerne.

Man kan sortere ikonerne på forsiden efter følgende temaer: 

  • Kunstværker 

  • Forfattere 

  • Tidens tænkere 

  • Verdenslitteratur 

  • Samfund & magt 

  • Død & eksistens 

  • Tro & viden 

  • Køn & seksualitet 

  • Form & eksperiment

De sidste fem temaer består af en blanding af kunstværker og forfatterbiografier og relaterer sig til de to perspektiveringsopgaver tilknyttet alle kunst- og forfatterikoner i ARTLINE. Ved opgaveformuleringerne er det noteret, hvilket tema de konkrete opgaver relaterer sig til, så man kan foretage den rette sortering inden opgaveløsning. Tema-knappen er tilgængelig på alle sider i ARTLINE. 


Indhold i ARTLINE

ARTLINE indeholder 100 kunstværker og 160 forfatterbiografier fordelt over femten litteraturhistoriske perioder. Sitet er bygget op som en hypertekst med et hav af interne links mellem kunstværker og forfatterbiografier i ARTLINE og til ARTLAB og analyseværktøjerne MINILEX og KUNSTANALYSE samt eksterne links til museerne, hvor kunstværkerne er fra. 

Søgefunktion 

I ARTLINE kan man i nederste højre hjørne søge på forfatternavne og titler på kunstværker. Søgefunktionen er et godt redskab til hurtigt at finde frem til en specifik forfatter eller et konkret kunstværk.

Kunstværker

Kunstværkerne i ARTLINE er valgt ud med henblik på at perspektivere litteraturen. Billedkunsten afspejler periodens politiske, sociale, økonomiske, religiøse, alment kulturelle eller kunstneriske forhold. Der er tilstræbt et bredt udvalg af klassiske værktyper som maleri, skulptur, tegning og grafik, men også moderne værktyper som fotografi, installation, video og happening. Størstedelen af værkerne kan ses ’live’ på de danske kunstmuseer.

På forsiden til ARTLINE er ikoner til kunstværkerne markeret med en blå ramme. Klikker man på et ikon, åbnes indholdssiden til det pågældende kunstværk, som indeholder tre faneblade: KUNSTVÆRK, LITTERATURHISTORIE og PERSPEKTIVERING:

KUNSTVÆRK: Denne side indeholder oplysninger om kunstværkets konkrete data som størrelse, materiale osv. med eksternt link til det pågældende museum, kunstværket er fra. Siden rummer også direkte link til ARTLAB, hvis man vil gå i dybden med et kunstværk og litterært citat fra perioden. Herudover er der et artikelopslag om kunstværkets kunsthistoriske retning. Centrale kunsthistoriske begreber i artiklen er markeret og linker til begrebsforklaringer i det tilknyttede leksikon MINILEX

Kunstværket kan på sitet vises i fuldt skærmformat, downloades til brug i f.eks. skriftlige opgaver og printes. Det er oplagt også at fremvise kunstværkerne på whiteboard i den fælles klasseundervisning. 

LITTERATURHISTORIE: Siden introducerer til periodens litterære retning med links til centrale begrebsforklaringer i MINILEX. 

PERSPEKTIVERING: Indeholder to opgaver, hvor man skal sammenligne konkrete kunstværker og litterære citater i hhv. samtiden og på tværs af tidslinjen. Der er interne links til både kunstværker og citater i opgaveformuleringerne. Opgaverne relaterer sig til de fem temaer, som man kan sortere ikonerne efter på ARTLINES forside. Temaerne er: ’Samfund & magt’, ’Død & eksistens’, ’Tro & viden’, ’Køn & seksualitet’ og ’Form & eksperiment’. På opgavesiden er det noteret, hvilket tema opgaven knytter an til. 

Relevante redskaber at benytte sig af er leksikonet MINILEX og analyseværktøjet KUNSTANALYSE, som eleverne kan bruge i opgaveløsningen. 


Forfatterbiografier

Forfatterbiografierne er inddelt efter, om det er danske forfattere, tidens tænkere eller verdenslitteratur. Kriteriet for udvælgelsen er, at de danske forfattere spiller en central rolle i litteraturhistorien, og tidens tænkere og verdenslitteraturen har haft en påvirkning på de litterære tendenser i dansk litteraturhistorie. De danske kanonforfattere er repræsenteret på tidslinjen. 

På forsiden til ARTLINE er ikoner til forfatterbiografierne markeret med en grøn ramme for danske forfattere, rød ramme for verdenslitteratur og grå ramme for tidens tænkere. Klikker man på et ikon, åbnes indholdssiden til den pågældende forfatterbiografi, som indeholder tre faneblade: INTRODUKTION, CITAT og PERSPEKTIVERING:

INTRODUKTION: Forfatterskabets vigtigste temaer, genre og forfatterens personlige skrivestil introduceres i den litteraturhistoriske kontekst.

CITAT: Alle forfatterbiografier indeholder litterært eller filosofisk citat fra centralt værk i det pågældende forfatterskab, som man kan få læst op på sitet. 

PERSPEKTIVERING: Indeholder to opgaver, hvor man skal sammenligne konkrete kunstværker og litterære citater i hhv. samtiden og på tværs af tidslinjen. Der er interne links til både kunstværker og citater i opgaveformuleringerne. Opgaverne relaterer sig til de fem temaer, som man kan sortere ikonerne efter på ARTLINES forside. Temaerne er: ’Samfund & magt’, ’Død & eksistens’, ’Tro & viden’, ’Køn & seksualitet’ og ’Form & eksperiment’. På opgavesiden er det noteret, hvilket tema opgaven knytter an til.

Igen er det relevant at benytte sig af leksikonet MINILEX og analyseværktøjet KUNSTANALYSE, som eleverne kan bruge i opgaveløsningen.