Introduktion til Artlab

I kunstlaboratoriet ARTLAB kan eleverne gå i dybden med 15 udvalgte kunstværker, ét kunstværk fra hver litteraturhistoriske periode, fra oldtiden til i dag. Kunstværkerne varierer værktypemæssigt: maleri, skulptur, happening, videokunst osv. ARTLAB er tænkt som et supplement til ARTLINE, hvor man kan blive klogere på et kunstværk set i relation til den litteraturhistoriske periode, kunstværket er blevet til i. I opgavemodulet knyttes kunstværket an til et litterært citat, så kunst og litteratur ses i samspil.


Kunstværkets præsentationsside

På kunstværkets præsentationsside i ARTLAB er en faktaboks med oplysninger om værkets data og en værkanalyse, som man kan få læst op. Kunstværket perspektiveres synkront til andre kunstværker eller litterære tekster i perioden og/eller diakront til tværgående temaer med link til ARTLINE. Billedvisningen giver mulighed for at zoome ind på værkets detaljer, forstørre værket, printe værk og artikel eller downloade værket til opgavebrug. Herudover er der en knap til opgavemodulet.


Opgavemodul

Til hvert kunstværk i ARTLAB knytter der sig to opgaver, én opgave med fokus på værkanalyse og én opgave med fokus på kunstværk og litterært citat i samspil. Eleverne kan hente hjælp til værkanalysen i analyseværktøjet KUNSTANALYSE og centrale begrebsforklaringer i leksikonet MINILEX

Til højre for opgavemodulet har eleven en skærm, hvor værket kan ses med tilhørende valgmuligheder: visning af værk, visning af artikel tilknyttet værk, zoomfunktion, fakta om værket (værkets biografi) og litterært citat, som eleven skal bruge i opgaveløsningen. 

Selve opgavebesvarelsen skriver eleverne i skrivefeltet neden for opgaveformuleringen. Eleverne har mulighed for at printe, gemme eller maile besvarelsen.