Brug af Artline i undervisningen

ARTLINE kan bruges på talrige måder i undervisningen i litteratur. Tidslinjen har selvfølgelig særlig relevans for arbejdet med litteraturhistorie. Den interaktive form gør det oplagt, at eleverne arbejder med sitet i grupper eller individuelt. ARTLINE kan bruges af hele klassen i fællesskab på whiteboard.

Her følger nogle idéer til, hvordan ARTLINE helt konkret kan anvendes i undervisningen. Der er selvfølgelig mange andre muligheder:

  • En periode i ARTLINE kan anvendes som opsamling på gennemgangen af en litteraturhistorisk periode. Det kan gøres på den måde, at alle elever får tildelt en forfatter eller tidens tænker og et kunstværk, som de skal læse om og løse opgaverne under fanebladet ’Perspektivering’ til. Eleverne fremlægger efterfølgende for klassen.

  • Eleverne vælger selv en forfatter, en tidens tænker og et kunstværk, som de synes passer sammen, og løser derefter opgaverne under fanebladet ’Perspektivering’ og fremlægger deres arbejde for hinanden.

  • Overbliksforløbet i samarbejde med historie i 1.g: Brug ARTLAB-opgaver fra alle relevante perioder til at perspektivere gennemgangen af historiske og litterære forhold i tiden.

  • Tegn et portræt af en periode, f.eks. det moderne gennembrud, på baggrund af materialet i ARTLINE. Tekster og kunstværker skal inddrages som eksempler. Produktkrav: Fremlæggelse, synopsis, opgave, projekt eller lignende.

  • Repetér en litteraturhistorisk periode ved at besvare den skriftlige opgave, der er tilknyttet perioden, i ’OPGAVEBANKEN’.
  • Brug ARTLINES sorteringsmekanismer, og undersøg et antal perioders syn på tro og videnskab ved at vælge nogle tekster og kunstværker, der tematiserer emnet.

Løs de tilknyttede opgaver under fanebladet ’Perspektivering’. En tilsvarende opgave kan selvfølgelig stilles med de andre temaer.

  • Brug et enkelt forfatterportræt og tilhørende citat og perspektivering, når klassen læser en tekst af den pågældende forfatter.

  • Når klassen arbejder med et særligt litterært formsprog som impressionisme, ekspressionisme eller lignende kan ARTLINES kunstværker og analyseredskaberne i KUNSTANALYSE supplere forståelsen af ismens virkemidler, fordi eleverne også ser fænomenet udtrykt i billedkunstens form. 

NB: Der er mulighed for at aflevere analyserne skriftligt, så de kan indgå i elevernes noter.