Om Artline / Artlab

ARTLINE og ARTLAB er hhv. en dynamisk tidslinje, der giver overblik over de litterære perioder fra oldtiden til i dag, og et interaktivt kunstlaboratorium. Projektet er blevet til i samarbejde mellem ARoS, Statens Museum for Kunst, Sorø Kunstmuseum og Gyldendal. 

Tidslinjen ARTLINE består af 15 litteraturhistoriske perioder med 100 kunstværker og 160 forfatterbiografier af danske og verdenslitterære forfattere og tidens tænkere. Forfatterbiografierne indeholder også et litterært eller filosofisk citat, som man kan få læst op. Til alle kunstværker og forfatterbiografier er der knyttet to opgaver, som lægger op til at gå på opdagelse i ARTLINES litteraturhistoriske perioder i samtiden og på tværs af tidslinjen. 

I kunstlaboratioriet ARTLAB går man i dybden med ét kunstværk og ét litterært citat i samspil, fra de enkelte litteraturhistoriske perioder, og løser opgaver. Der er værkanalyser af samtlige kunstværker i ARTLAB. 

Formålet med ARTLINE og ARTLAB er at give eleverne indsigt i litteraturhistoriens centrale kunstværker, forfattere/tænkere og litterære værker – med mulighed for at lave sammenlignende analyser synkront og diakront på tidslinjen ud fra konkrete temaer, motiver og stilistiske træk. Eleverne får et overblik over de litteraturhistoriske perioder og de vigtigste litterære- og kunstneriske tendenser, der udspiller sig i de forskellige epoker. I arbejdet med ARTLINE og ARTLAB får eleverne også et begrebsapparat over litteraturhistoriens terminologi. Opgaveformuleringerne i ARTLINE/ARTLAB og OPGAVEBANKEN er nøglen til det sammenlignende arbejde, hvor litteratur og kunst spiller tæt sammen. 

ARTLINE/ARTLAB lægger både op til individuelt elevarbejde og inddragelse af kunstværker og forfatterbiografier på whiteboard i den fælles klasseundervisning, ved mundtlige oplæg, i gruppearbejdet osv. Alle kunstværker i ARTLINE kan downloades til brug i f.eks. skriftlige opgaver. 


Indgangssiden til ARTLINE / ARTLAB

Indgangssiden giver adgang til de to universer ARTLINE og ARTLAB, som åbner i selvstændige vinduer, når man klikker på ikonerne. ARTLINE og ARTLAB er forbundne via links, som optræder i værkanalyserne, forfatterbiografierne osv.

I menuen til venstre i skærmbilledet er der adgang til OPGAVEBANKEN, leksikonet MINILEX, og analyseværktøjet KUNSTANALYSE:

OPGAVEBANK: Indeholder forslag til skriftlige opgaver, hvor der enten tages udgangspunkt i en længere litterær tekst, som er at finde i OPGAVEBANKEN, eller hvor biografier, værker og litteratur på tidslinjen ARTLINE inddrages eller begge dele. OPGAVEBANKENS opgaveformuleringer er til større skriftlige opgaver – til forskel fra de andre opgavetyper i ARTLINE/ARTLAB, der kan besvares i en undervisningstime eller danne grundlag for mundtlige oplæg i klassen. De skriftlige opgaver i OPGAVEBANKEN fokuserer på eksamensgenrerne: kronik, litterær artikel og essayet. Der er adgang til OPGAVEBANKEN på indgangssiden til ARTLINE/ARTLAB. 

MINILEX er et opslagsværk, der indeholder begrebsforklaringer af litterære perioder, kunstretninger og ismer og faglige termer. De litteraturhistoriske perioder er listet i venstre side af skærmbilledet og under de enkelte perioder er der listet relevante, leksikale opslag. På den måde kan eleven få overblik over, hvilke begreber der er vigtige at lære om i den pågældende litteraturhistoriske periode. Klikker man på et begreb, folder en beskrivelse sig ud. 


KUNSTANALYSE er et analyseværktøj, der rummer introduktion til kunst og kunsthistorien samt fire forskellige analysemetoder: 

  • Den formalistiske analysemetode 
  • Den ikonografiske analysemetode 
  • Den socialhistoriske analysemetode 
  • Den semiologiske analysemetode 

Der er adgang til KUNSTANALYSE på indgangssiden til ARTLINE/ARTLAB, i ARTLAB og ved linkhenvisninger i forbindelse med perspektiveringsopgaverne i ARTLINE. KUNSTANALYSE er et anvendeligt værktøj i forbindelse med opgaveløsning i både ARTLINE og ARTLAB, hvor eleverne skal udarbejde værkanalyser, belyse kunst og litteratur i samspil og i det hele taget inddrage kunsten i en litteraturhistorisk kontekst.