Opgave 9: 1915-1945 Avantgarde og ideologisk realisme


Kronik: Futuristiske forsøg 

Du skal skrive en kronik om manifester og kunst. 

Brug overskriften i din opgave.  

I kronikken skal du kort redegøre for synspunkterne i det futuristiske manifest og derefter analysere de retoriske virkemidler i uddraget. I en inddragelse af Emil Bønnelycke og Jais Nielsen skal du diskutere den futuristiske kunsts ideer og værker. Du må gerne inddrage værker fra andre perioder i ARTLINE som perspektivering. 

Tekster og kunstværker: