Opgave 8: 1890-1915 Modernitet og hjemstavn


Litterær artikel om Sophus Claussen: Ekbátana 

Skriv en litterær artikel om Sophus Claussens digt Ekbátana fra 1895. 

Læs om Sophus Clausens skrivestil i ARTLINE, og lav en genremæssig perspektivering til et af kunstværkerne.