Opgave 7: 1870-1890 Det moderne gennembrud


Essay: Litteratur og samfund

Skriv et essay om litteraturens rolle. 

Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse. 

Essayet skal tage udgangspunkt i tekstmaterialet i ARTLINE til perioden ’det moderne gennembrud’ og Georg Brandes forestilling om, at den naturalistiske litteratur skal sætte samfundsmæssige problemer under debat. Overvej, hvilke andre måder litteratur kan opfattes på.