Opgave 6: 1800-1870 Romantikken


Litterær artikel om Klods-Hans

Der ønskes en analyse, fortolkning og genremæssig perspektivering af eventyret Klods-Hans. Læs om perioden romantikken i ARTLINE.


Eventyret Klods Hans finder du i højre side af skærmbilledet.


Essay: Nationalitet og mentalitet 

I første halvdel af 1800-tallet mente mange, at der var en forbindelse mellem et lands natur og befolkningens mentalitet. Eksempelvis mente naturforskeren H. C. Ørsted, at danskeren var, "Godmodig, munter, beskeden, utilbøjlig til Vold og Rænker, sjelden heftig i sine Lidenskaber" takket være "en venlig natur", hvor "yndige bakker", "klare søer", "løvrige skove" og et "ombæltende hav" skabte grobund for et roligt og dog virksomt dansk sindelag. Mange romantiske digtere skrev nationale tekster om dansk historie, kultur, sprog og natur. 

Skriv et essay, hvor du overvejer følgende: 

  • Hvordan var opfattelsen af det nationale i romantikken? 

  • Er det naturen, der skaber folkekarakteren? 

  • Hvilke andre faktorer kunne tænkes at spille ind? 

  • Kan man overhovedet tale om en særlig dansk mentalitet? 

  • Hvilken rolle spiller det nationale i dag? 


Tekster og værker: 

Ressource