Opgave 5: 1720-1800 Oplysningstiden


Kronik: Arven fra oplysningstiden

Skriv en kronik om, hvilken betydning oplysningstidens idéer har for verden i dag. Læs om perioden oplysningstiden i ARTLINE

I kronikken skal du kort redegøre for synspunkterne i Per Stig Møllers artikel: "Arven fra oplysningstiden og fremtiden" (1998). Diskuter efterfølgende synspunkterne. 

Brug opgavens titel "Arven fra oplysningstiden" som overskrift for din besvarelse.


Du finder artiklen til højre i skærmbilledet.