Opgave 3: 1500-1650 Renæssancen


Litterær artikel: Falken

Skriv en litterær artikel om G. Boccaccio: Falken, 1353 (Dekameron, femte dag, niende historie).

I den litterære artikel skal du give en analyse og fortolkning af teksten. Du skal desuden lave en perspektivering, hvor teksten placeres litteraturhistorisk. Læs om perioden i ARTLINE, og inddrag også gerne kunstværk i din perspektivering.


Teksten Falken finder du i højre side af skærmbilledet.

Ressource