Opgave 15: 2000 – 2010 Genrehybrider og fiktionseksperimenter


Essay: Bavian

Du skal skrive et essay om blikket tilbage på barndommen, hvor du inddrager de tre tekster og værker fra samtiden. I essayet skal du diskutere genre, virkemidler og stemning i uddragene. 

Tekster og værker: