Opgave 14: 1990- 2000 Minimalisme og grotesker


Litterær artikel: Ned til hundene

Du skal skrive en litterær artikel, hvor du analyserer og fortolker uddraget fra Helle Helles roman. 
 

I analysen skal du lægge særlig vægt på sprogets opbygning, fortælleren og miljøet. 

Du skal perspektivere til minimalismen, og du kan inddrage andre værker fra ARTLINE


Uddrag fra romanen Ned til hundene finder du i højre side af skærmbilledet.