Opgave 13: 1980-1990 Firserpoesi og fabulerende prosa


Litterær artikel: Søren Ulrik Thomsens digt Levende

Skriv en litterær artikel om Søren Ulrik Thomsens digt Levende (1981). 

I den litterære artikel skal du give en analyse og fortolkning af teksten. 

Du skal desuden lave en perspektivering, hvor teksten placeres litteraturhistorisk. 

Læs om den litteraturhistoriske periode ’firserpoesi og fabulerende prosa’ i ARTLINE.


Digtet Levende finder du til højre i skærmbilledet.

Ressource