Opgave 11: 1955-1965 Konfrontation og virkelighed


Litterær artikel: Patienten

Du skal skrive en litterær artikel, hvor du analyserer og fortolker Peter Seebergs novelle Patienten med særlig fokus på temaet ’eksistens’. 

I analysen skal du undersøge, hvordan fortæller, komposition og sprog udvikler sig gennem fortællingen. I fortolkningen skal du inddrage citatet af Jean-Paul Sartre i ARTLINE.

Tekster: 


Ressource