Opgave 1: 0-1050 Oldtiden


Litterær artikel: Saga

Hvordan præsenteres Egils styrke og kraft i tekststykket? 

Hvilke egenskaber ved ham fremhæves? 

Hvordan sættes den gamle verden ind i en kristen sammenhæng? 

Hvilke sagatræk (minilex) ses i uddraget? 

Sammenlign uddraget med den store Jellingestens (kunstværk) indskrift og billedside.


Teksten Egil Skallagrimssons saga finder du i højre side af skærmbilledet.