Den semiologiske analysemetode (betydningsanalyse)

Den semiologiske analysemetode siger noget om kunstværket som et system af tegn og betydning. 

Semiologi er læren om tegn og deres betydning. Et tegn defineres som et sanseligt, materielt udtryk med et indhold. Det kan fx være en række af hvide trekanter på vejen, der betyder “fuld stop” eller et rødt hjerte, der betyder “kærlighed”. Forbindelsen mellem et tegns udtryks- og indholdsside kan være bestemt af konventioner, som fx trafikskilte, eller det kan være tilfældigt og kontekstbestemt – som det ofte er med kunst.

I modsætning til den ikonografiske analysemetode – hvor billedets betydning også er i centrum – behøver du ikke specialviden om mytologi, historier og legender. Du skal i stedet være kritisk bevidst om de tanker, følelser, associationer, indfald med videre, som kunstværket sætter i gang hos dig. 
 

Nøgleord: Association. Bevidsthed om ens eget personlige, sociale, nationale og kulturelle vidensniveau.


Fremgangsmåde

Kirstine Roepstorff: Desolation of the Beast, 2002


1) Faktuelle oplysninger 

Du starter med de faktuelle oplysninger, eksempelvis:

 • Hvem har lavet billedet?

 • Hvad er titlen?

 • Hvornår er det lavet?

 • Hvilke materialer og hvilken teknik er der brugt?

 • Hvor stort er det?

 • Måske er billedet lavet til et bestemt formål (som udsmykning eller som skitse til et færdigt værk)?

Eksempel: I Kirstine Roepstorff: Desolation of the Beast fra 2002 er forskellige flag og bannere med tekst og billeder syet sammen til ét stort væghængt tæppe.


2) Det denotative niveau

Denotation betyder betegnelse eller benævnelse og står for tegnets grundbetydning. Beskriv billedets denotative niveau, dvs. dets bogstavelige udtryksside.

 • Hvad kan du helt konkret se på billedet?

 • Beskriv motivet “tørt” og faktuelt, uden at tillægge det mening eller værdi.

Eksempel: Man ser blandt andet det britiske og det tunesiske flag, men også et sørøverflag og bannere med udsagn som “Your comfort is destroying my comfort”, “Your power makes me powerless”, “Your freedom oppressing my freedom”. De forskellige flag og bannere lapper ind over hinanden, nogle hænger på hovedet og andre på siden.


3) Det konnotative niveau

Konnotation betyder bibetydning og står for tegnets merbetydning eller de associationer, det afføder hos beskueren. Redegør for billedets konnotative niveau, dvs. dets indholdsside.

 • Hvilke tanker sætter billedet i gang os dig?

 • Hvilke associationer får du?

 • Hvad siger din intuition dig?

 • Hvilken betydning afføder billedets tegn?

 • Hvad er budskabet?

 • Vær opmærksom på, at dine associationer er subjektive. De er bundet til dine egne personlige oplevelser, dit sociale og nationale tilhørsforhold, dit kulturelle vidensniveau osv. Det er med andre ord ikke sikkert, at dine associationer holder stik. Sørg for at forankre dine tanker om billedets betydning i dét, du rent faktisk kan se på billedet. Vær kritisk overfor dine egne indfald.

Eksempel: De forskellige flag og bannere kan ses som symboler på forskellige nationer og grupperinger, der indgår i forskellige magtmæssige positioner i forhold til hinanden. Nogle er ovenpå, andre nedenunder.

Nogle er større, andre mindre. De skriftlige udsagn understreger budskabet om, at den enes magt, frihed og komfort kun kan ske på bekostning af den andens.

Til sidst samler du analysens resultater i en opsummerende konklusion.