Den ikonografiske analysemetode (betydningsanalyse)

I den ikonografiske analysemetode er kunstværkets “indhold” eller betydning i fokus. Ikonografi betyder billedbeskrivelse og er læren om billeders betydning. Den ikonografiske analysemetode egner sig bedst til figurativ kunst.

 
Den ikonografiske analysemetode er inddelt i tre faser eller niveauer: 
 1. Præ-ikonografisk beskrivelse

 2. Ikonografisk analyse 

 3. Ikonologisk fortolkning.


Nøgleord: Viden om mytologi, historier og legender.


Fremgangsmåde

Sandro Botticelli: Venus fødsel, ca. 1482–1486 
 
1) Præ-ikonografisk beskrivelse 
Du starter med de faktuelle oplysninger: 
 • Hvem har lavet billedet?

 • Hvad er titlen?

 • Hvornår er det lavet?

 • Hvilke materialer, og hvilken teknik er der brugt?

 • Hvor stort er det? 

 • Måske er billedet lavet til et bestemt formål (som udsmykning eller som skitse til et færdigt værk)? 

 • Hvad forestiller det? 

 • Beskriv personer og figurer (deres køn, alder, påklædning, udseende og lignende). 

 • Gør rede for situationen (hvad foretager de sig?) og omgivelserne (hvor befinder de sig?) 

 • Beskriv billedet kort og præcist. Brug dine egne ord. 

Eksempel: En nøgen kvinde står på en gigantisk muslingeskal. Hun pustes i land af en bevinget mand og kvinde og modtages af en kvinde iført en blomstret kjole …
 
2) Ikonografisk analyse 

I næste fase, skal du identificere og analysere motivet, personerne og handlingen. Her er det nødvendigt at benytte din viden om mytologi, historier, legender. Måske skal du slå op i biblen, et historisk leksikon eller den græske mytologi for at bekræfte svaret. Nogle motiver er almen kendte, andre skal du lede lidt efter. Personerne kan have en allegorisk eller symbolsk (minilex: symbol) betydning, dvs. at de personificerer abstrakte begreber som kærlighed, tålmodighed, retfærdighed, osv.

Kunstværket kan rumme en række betydningsfulde detaljer eller genstande, der understreger handlingen og betydningen; det kan være kongens kronregalier, der understreger hans magt og høje position. Det kan være et udbrændt stearinlys ved siden af en gammel mand, der leder tankerne hen på tiden og døden. 

Du kan ligeledes være opmærksom på, hvordan kunstværkets formsprog understøtter motivet og betydningen. Hvilke figurer er placeret i det gyldne snit? Er der forbindelseslinjer mellem figurer og genstande? Hvad er fremhævet eller nedtonet ved hjælp af lys og skygge? Hvordan er rummet udformet? Hvad med farverne? Osv. 

 
Eksempel: Motivet stammer fra den romerske mytologi og handler om kærlighedsgudinden Venus, der fødes af havet, blæses i land af to vindguder Zefyr og Chloris, og modtages af Hora, forårets gudinde ...
 
3) Ikonologisk fortolkning
I den sidste fase, skal du tolke kunstværket i dets kulturelle sammenhæng. På hvilken måde afhænger eller afviger kunstværkets motiv og betydning af den periode eller det specielle miljø, hvori det er blevet skabt? Hvilke historiske, sociale, religiøse, politiske eller filosofiske strømninger kan være direkte eller indirekte årsager til, at billedet ser ud som det gør?
 
Denne sidste tolkning forudsætter, at du har en bred kulturhistorisk viden om den periode, hvori kunstværket er blevet skabt. Arkivforskning og studier i tidens emner, kan give en forståelse af kunstværket på et dybere plan.
 
Eksempel: Billedet har sandsynligvis hængt i Lorenzo di Pierfrancesco de' Medicis soveværelse. Dets hedenske motiv har været bemærkelsesværdigt i en tid, hvor de fleste kunstværker skildrede romersk-katolske temaer. Botticelli har forsøgt at skildre kærlighedens væsen.