Kunstanalyse

KUNSTANALYSE er et analyseværktøj, der rummer introduktion til kunst og kunsthistorien samt fire forskellige analysemetoder:

  • Den formalistiske analysemetode
  • Den ikonografiske analysemetode
  • Den socialhistoriske analysemetode
  • Den semiologiske analysemetode.


KUNSTANALYSE er et anvendeligt værktøj i forbindelse med opgaveløsning i både ARTLINE og ARTLAB, hvor du skal udarbejde værkanalyser, belyse kunst og litteratur i samspil og i det hele taget inddrage kunsten i en litteraturhistorisk kontekst.