Tekstanalyse 


Vejledning

I tekstanalyseværktøjet kan man arbejde med deres tekstanalysefærdigheder. Her kan eleverne skrive en analyse inden for hver af de tre tekstgenrer: brugsanvisning, reklame og novelletekst. Når man har valgt en af genrene, trykker man på den pågældende fane. I feltet til ventre står den tekst, der skal analyseres.


Efter hver genrefane, findes en fane med et eksempel på en eksemplarisk analyse af den pågældende genre. Her kan man se eksempler på, hvordan tilsvarende (men ikke identiske) tekster inden for de tre tekstgenrer kan analyseres ved hjælp af de analyseredskaber, der er gennemgået i grammatik-kapitlet. De eksemplariske analyser skal tjene som inspiration, når man selv skal udføre sin analyse under 'Analyse af teksten...'. Målet er at blive godt klædt på til at kunne lave en fuld grammatisk analyse af en tekst.