Litteratur, antologien

Abell, Kjeld: af Melodien der blev væk, Monde 1935

Adolphsen, Peter: Flugten. En lille historie i brede synonymer, fra Små historier 2, Samleren 2000, Ved Højer Sluse, fra Små historier 2, Samleren 2000, Madeleine. Lille trist roman, fra Små historier, Samleren 1996

Aidt, Naja Marie: Myggestik, fra Bavian, Gyldendal 2006, Postkort falmer, fra Alting blinker, Gyldendal 2009

Aidt, Naja Marie, Knutzon, Line og Moestrup, Mette: Nej til erotisk kapital, fra Frit flet, Gyldendal 2014

Aidt, Naja Marie, Knutzon, Line og Moestrup, Mette: Spørgeskema om den hvide antiracist, fra Frit flet, Gyldendal 2014

Andersen, Benny: Ånd, fra Den indre bowlerhat, Borgen 1964

Andersen, H.C.: Den grimme ælling, her fra H.C. Andersen: Eventyr og historier, Gyldendal 1987, En digters sidste sang, her fra Falkenstjerne: Håndbog i dansk litteratur, Gads Forlag 1970, Klokken, her fra Litteraturudvalg 2, Gyldendal 1983, Skyggen, her fra Jens Smærup Sørensen m.fl.: Kanon i dansk, Gyldendal 2005

Andersen, H.C.: Det døende barn, 1827, Den lille havfrue, 1837, Historien om en moder, 1847

Andersen, Vita: Hun ser godt ud, fra Tryghedsnarkomaner, Gyldendal 1977

Bang, Herman: af På „Thingvalla“, her fra Claes Kastholm Hansen: Reportager, Gyldendal 1983, Branden, her fra Claes Kastholm Hansen: Reportager, Gyldendal 1983, Den sidste balkjole, fra Herman Bang – Fortællinger, Dansklærerforeningens Forlag 2003, Impressionisme – En lille replik, her fra Christian Borberg m.fl.: Litteratur I, Gyldendal 1991

Bang, Herman: Franz Pander, 1885

Bechdel, Alison: af Bedemandens datter, © Alison Bechdel, Carlsen 2006

Bibelen: af 1. Mosebog, kapitel 2 og 3. Teksten er hentet fra Bibelen i autoriseret oversættelse af 1992, og den gengives efter tilladelse fra Det Danske Bibelselskab. © Det Danske Bibelselskab 1992

Bjørnkjær, Kristen: Hvis du forlader mig, fra Kærestesorg, Gyldendal 1976

Bjørnson, Bjørnstjerne: Ja, vi elsker dette landet, her fra Folkehøjskolens sangbog, Foreningen for folkehøjskoler i Danmark 1993

Blendstrup, Jens: Det rummelige menneske, fra Pludselig flæben, Samleren 2007

Blicher, St. St.: Præludium, her fra Falkenstjerne: Dansk litteratur 1, Gads Forlag 1998, Sildig opvågnen, fra Himmelbjerget og andre noveller, Gyldendal 1975

Blixen, Karen: Dykkeren, fra Skæbneanekdoter, Gyldendal 1958

Blixen, Karen: af Den afrikanske farm (1937), Gyldendal 2005

Bob Dylans takketale, 2017 © The Nobel Foundation 2016 / oversat af Information

Boberg, Thomas: Det romantiske menneske, fra Boothill, Gyldendal 2009

Boccaccio, Giovanni: Falken, fra Dekameron, oversat af J.V. Lind, Gyldendal 1966

Bodelsen, Anders: Drivhuset, Thanning & Appel 1965

Borgen, Johan: Paradisets have, her fra Ove Benn m.fl.: Mytemotiver i dansk litteratur, Systime 1999

Borges, Jorge Luis: De to konger og de to labyrinter, fra Alef, oversat af Uffe Harder, Centrum 1983. Extract from Historia de los dos Reyes y los dos Laberintos by Jorge Luis Borges. Copyright © Maria Kodoma, 1995, used by permission of The Wylic Agency (UK) Limited.

Brandes, Georg: af Indledningen til emigrantlitteraturen, her fra Christian Borberg m.fl.: Litteratur I, Gyldendal 1991

Breve mellem far og søn (1838), her fra Anette Faye Jacobsen og Anne Løkke: Familieliv i Danmark 1550-2000, Systime 1997

Broby-Johansen, Rudolf: Bordelpige dræber ufødt, her fra Ellen Krogh m.fl.: Samlerens antologi af nordisk litteratur, Samleren 1982

Brorson, H.A.: af Lissabons ynkelige undergang ved jordskælvet den 1. november 1755, her fra Digte af Hans Adolph Brorson, Hans Reitzels Forlag 1990, Op, al den ting, som Gud har gjort, her fra Den danske lyrik 1, Hans Reitzels Forlag 1985

Bush, George W.: Tale til nationen efter terrorangrebet 11. september 2001 (2001) Courtesy: National Archives and Records Administration

Bønnelycke, Emil: Århundredet, her fra Peter Kaspersen m.fl.: Spurvesol bind 2, Dansklærerforeningens Forlag 1989

Camus, Albert: af Den fremmede, oversat af Magna Hartvig, Gyldendal 1942. L’étranger by Albert Camus, chapitre 11/© Editions Gallimard, Paris 1942.

Christensen, Illa: Kvinden, her fra Sten Lassen og Lars Jensen: Dansk læsebog, Systime 1986

Christensen, Inger: Sommerfugledalen, Gyldendal 1991

Christensen, Lars Saabye: Grisen, fra Oscar Wildes heis, Cappelen 2005

Claussen, Sophus: Mennesket og digteren, fra Digte, udvalgt af Jørgen Hunosøe, Gyldendal 1985

Dahlerup, Pil: Patriarkatet i 1800-tallet, fra Det moderne gennembruds kvinder, Gyldendal 1983

Ditlevsen, Tove: Dolken, fra Den onde lykke, Hasselbalch 1963

Ditlevsen, Tove: Moderen, fra Den onde lykke, Gyldendal 1963

Dorph, Christian: af Lyset er sjofelt, fra De sidste mange år har det handlet om børn, Gyldendal 2009

Dybeck, Richard: Du gamla, Du fria, 1844

Dylan, Bob: Desolation Row, 1965, DESOLATION ROW av Bob Dylan © Special Rider Music. Tryckt med tillstånd av Sony/ATV Music Publishing Scandinavia / Notfabriken Music Publishing AB

Ejersbo, Jakob: af Eksil, Gyldendal 2009

Ellis, Brett Easton: af Glamorama, oversat af Jan Bredsdorff, Samleren 1998

Eric, Casper: af Nike, Gyldendal 2015

Ewald, Johannes: Rungsteds lyksaligheder, her fra Falkenstjerne: Dansk litteratur 1, Gads Forlag 1998

Flynn, Nick: af Endnu en lortenat i en røvsyg by, oversat af Niels Lyngsø, Gyldendal 2006

Folkeeventyr: Jesper og prinsessen, her fra Jesper Tveden: Hvad sproget gør … H.C. Andersen og folkeeventyrene, Dansklærerforeningens Forlag 2004

Folkevise: Dronning Dagmars død, her fra Falkenstjerne: Dansk litteratur 1, Gads Forlag 1998, Ebbe Skammelsøn, her fra Litteratur I, Gyldendal 1991, Germand Gladensvend, her fra Falkenstjerne: Dansk litteratur 1, Gads Forlag 2002

Folkevise: Ridderens runeslag

Gelsted, Otto: Reklameskibet, her fra Ellen Krogh m.fl.: Samlerens antologi af nordisk litteratur, Samleren 1982

Glaffey, Kristina Nya: af Mor og busser, Gladiator 2014

Grimm: Snehvide, ca. 1810

Grotrian, Simon: Når livet rinder åren ud, fra Jordens salt og verdens lys, Borgen 2006

Grundtvig, N.F.S.: At sige verden ret farvel, fra Danske salmer, Gyldendal 1965

Guldager, Katrine Marie: Stengade, fra København, Gyldendal 2004, Vi har allerede aftalt en pris, fra Kilimanjaro, Gyldendal 2005

Gyllembourg, Thomasine: af Ægtestand, S. Hansen 1996

Hammann, Kirsten: Jeg civiliserer mig om morgenen, fra Mellem tænderne, Gyldendal 1992

Hansen, Martin A.: Agerhønen, Gyldendal 1947

Hassan, Yahya: af Langdigt, fra Yahya Hassan, Gyldendal 2013

Hassan, Yahya: Barndom, fra Yahya Hassan, Gyldendal 2013

Hassan, Yahya: Ramadan, fra Yahya Hassan, Gyldendal 2013

Heiberg, P.A.: Selskabssang, her fra Sigurd Kværndrup m.fl.: Samlerens antologi af nordisk litteratur, Samleren 1983

Helle, Helle: Film, fra Rester, Samleren 1996

Henningsen, Poul: Man binder os på mund og hånd, her fra Peter Budtz Jørgensen m.fl.: Litteratur II, Gyldendal 1991. Tekst: Poul Henningsen og Holger Bech

Copyright © 1940 Edition Wilhelm Hansen AS, København.

Trykt med tilladelse.

Hoff, Kasper: Brasilien, fra Thorkild Hanghøj og Nicolai Knudsen: Radiofortællinger, Gyldendal 2006

Holberg, Ludvig: af Erasmus Montanus, her fra Johannes Figiber m.fl.: Litteraturens huse, Systime 2009, Fremmedord kan ikke undværes, her fra Jimmy Sander Hagen og Pia Quist: Sprogforløb i dansk, Gyldendal 2007

Høeg, Peter: af De måske egnede, Rosinante 1993

Højholt, Per: Domkirken i Nørre Snede, fra Blindgyder, Gyldendal 1988

Ibsen, Henrik: af Et dukkehjem, Dansklærerforeningens Forlag 1984

Ionesco, Eugène: af Den skaldede sangerinde, oversat af Klaus Hoffmeyer, Arena 1963. La cantatrice chauve by Eugène Ionesco, scène 1/© Editions Gallimard, Paris 1954.

Jacobsen, J.P.: Så standsed, her fra Falkenstjerne: Håndbog i dansk litteratur 3, Gads Forlag 1969, To verdener, her fra Georg Christensen: Udvalgte noveller, Gyldendal 1955

Jensen, Carsten: Sidste nat før krigen, fra Livet i Camp Eden, People’s Press 2004

Jensen, Johannes V.: af Kongens fald, Gyldendal 1931, På Memphis Station, her fra Antologi af nordisk litteratur bd. 8, Samleren 1979

Juul, Pia: Min Onkel Hector sagde …, fra Sagde jeg siger jeg, Tiderne Skifter 1999, Skygge, fra Mit forfærdelige ansigt, Tiderne Skifter 2001

Jørgensen, Johannes: Symbolisme, her fra Christian Borberg m.fl.: Litteratur 1, Gyldendal 1991

Kafka, Franz: Et brodermord, oversat af Villy Sørensen, her fra Ebbe Krogh og Finn Lykke Schmidt: Gys, splat og Freud, Dansklærerforeningens Forlag 2003

Kampmann, Christian: Emilie Grüen, fra Blandt venner, Gyldendal 1962

Kant, Immanuel: af Hvad er oplysning?, oversat af Kurt Jensen, her fra Falkenstjerne: Verdenslitteratur, Gads Forlag 2001

Karwan, Pir Mohammad: Om natten bliver jeg barn, oversat af Ole Lillelund, fra Verdenshistorie – en alternativ kanon, Gyldedal 2009

Khemiri, Jonas Hassen: af Et øje rødt, oversat af Benni Bødker, Gyldendal 2003

Kierkegaard, Søren: af Forførerens dagbog, her fra Falkenstjerne: Dansk litteratur 2, Gads Forlag 1998

Kingo, Thomas: Hyldestdigt til Griffenfeld, her fra Christian Borberg m.fl.: Litteratur I, Gyldendal 1991, Ked af verden, og kær ad himmelen, her fra Digte af Thomas Kingo, udvalgt af Asger Schnack, Hans Reitzels Forlag 1989

Kipling, Rudyard: Hvid mands byrde, oversat af Tom Kristensen, 1903

Kirk, Hans: af Daglejerne, Gyldendal 1936

Knudsen, Erik: En strålende skyskraber, fra Til en ukendt gud, Gyldendal 1947

Knutzon, Line: af Torben Toben, Forlaget Drama 2000

Korneliussen, Ole: af Saltstøtten, oversat af Ole Korneliussen, Lindhardt & Ringhof 2000

Kristensen, Tom: af: Hærværk, Gyldendal 1930, Angst, fra fra Samlede digte, Gyldendal 1997, Nat i Berlin 1921, fra Samlede digte, Gyldendal 1997

Kvamm, Simon/Nephew: Movieklip, fra albummet USADSB, 2004

Lagerkvist, Pär: Ångest, her fra Lars Gustafsson: Svensk dikt, Wahlström & Widstrand 1978. © Pär Lagerkvist Estate – formidlet gennem ALIS, Sverige

Langvad, Maja Lee: af Find Holger Danske, Borgen 2006

Langvad, Maja Lee: af Hun er vred, Gladiator 2015

Laugesen, Peter: Jeg tror at digteren i sine bedste øjeblikke, fra Forstad til alt, Borgen 2003

Levison, Olivia: Støv, her fra Fortællinger og kortprosa 1877-1909, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab/Borgen 1991

Madame Nielsen: af Invasionen – En fremmed i flygtningestrømmen, Gyldendal 2016

Marinetti, Filippo: Futurismens manifest, oversat af Alf Henriques, her fra Peter Budtz Jørgensen m.fl.: Litteratur II, Gyldendal 1991

McCarthy, Cormac: af Vejen, oversat af Jan Hansen, Gyldendal 2008

Michael, Ib: af Troubadurens lærling, Gyldendal 1984

Mill, John Stuart: af Kvindernes underkuelse, oversat af Georg Brandes, her fra Christian Borberg m.fl.: Litteratur I, Gyldendal 1991

Moestrup Mette: Sandt/falsk II, fra Kingsize, Gyldendal 2006

Moestrup, Mette: Dage med snusende bryster, fra Kingsize, Gyldendal 2006

Murakami, Haruki: af Kafka på stranden, oversat af Mette Holm, Klim 2007

Nephew/Simon Kvamm: Movieklip, fra albummet USADSB, 2004

Nexø, Martin Andersen: Lønningsdag (En idyl), her fra Fortællinger og kortprosa 1877-1907, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab/Borgen 1991

Niarn: Dobbelt A, fra albummet Kommer aldrig igen, 2004

Nielsen, Carsten René: Lakmé, fra Cirkler, Borgen 1998

Nielsen, Hans Jørgen: Sneen er sne og den sner, fra Nielsen sort på hvidt, Tiderne Skifter 2000

Nielsen, Kaspar Colling: Den skaldede munk, fra Mount København, Gyldendal 2010

Nielsen, Kaspar Colling: af Den danske borgerkrig 2018-2024, Gyldendal 2013

Nordbrandt Henrik: Besøgstid, Gyldendal 2007, Pak ikke din kuffert ud, fra Støvets tyngde, Gyldendal 1992

Oehlenschläger, Adam: Fædrelandssang (Der er et yndigt land), her fra Samlerens antologi af nordisk litteratur, Samleren 1983, Guldhornene, her fra Christian Borberg m.fl.: Litteratur I, Gyldendal 1991

Olsen, Ursula Andkjær: af Lulus sange og taler, Gyldendal 2000

Overby, U.P.: Socialisternes march, her fra Christian Borberg m.fl.: Litteratur I, Gyldendal 1991

Pape, Morten: Planen, Politikens Forlag 2015

Pisket, Halfdan: af Kakerlak, Forlaget Fahrenheit 2015

Plambeck, Dy: af Burresø-fortællinger, Gyldendal 2006

Pontoppidan, Henrik: Et grundskud, 1887

Pontoppidan, Henrik: Nådsensbrød, fra Fra hytterne, Gyldendal 1976

Poulsen, Tóroddur: Historie, oversat af Tóroddur Poulsen, og Søga, fra Nordisk litteratur i tjeneste: nordiske kanoniske tekster, Nordisk Ministerråd 2008

Preisler, Hassan: af Brun mands byrde, Lindhardt og Ringhof, 2013

Rasmussen, Bjørn: af Huden er det elastiske hylster der omgiver hele legemet, Gyldendal 2011

Ravn, Olga: af Den hvide rose, Gyldendal 2016

Rifbjerg, Klaus: Et kys, fra Og andre historier, Gyldendal 1964, Konfrontation, fra Konfrontation, Gyldendal 1960

Rimbaud, Arthur: af En tid i Helvede, oversat af Erik Ditlevsen, her fra Hans Mølbjerg: Verdenslitteratur 3, J.H. Schultz Forlag 1967

Sabroe, Morten: af Du som er i himlen, Politikens forlag 2007

Saga: af Njals saga, her fra Håndbog i dansk litteratur 1, Gads Forlag 1969

Satrapi, Marjane: af Persepolis, Carlsen 2005

Schade, Jens August: På café, her fra Peter Budtz Jørgensen m.fl.: Litteratur II, Gyldendal 1991.

Scherfig, Hans: af Det forsømte forår, 1940

Seeberg, Peter: Patienten, fra Eftersøgningen og andre noveller, Arena 1962

Shakespeare, William: af Hamlet, her fra Hans Mølbjerg: Verdenslitteratur, J.H. Schultz Forlag 1965

Skeel, Christian: Instruks og leveregler til to døtre (1653), her fra Anette Faye Jacobsen og Anne Løkke: Familieliv i Danmark 1550-2000, Systime 1997

Skram, Amalie: Karens jul, 1885

Skram, Amalie: af Lucie, Gyldendal Norsk Forlag 2002

Smith, Amalie: af Katten, fra Et hjerte i alt, Gyldendal 2017

Sonnergaard, Jan: af Om atomkrigens betydning for Vilhelm Funks ungdom, Gyldendal 2009

Sorten Muld: Dagmar, fra albummet Dagmar (III), 2000

Staffeldt, A.W. Schack von: Indvielsen, her fra Falkenstjerne: Dansk litteratur 1, Gads Forlag 1998

Steffens, Heinrich: af Indledning til filosofiske forelæsninger, her fra Litteraturudvalg 2, Gyldendal 1983

Sthen, Hans Christensen: Den mørke nat forgangen er, her fra Falkenstjerne: Dansk litteratur 1, Gads Forlag 1998

Strindberg, August: Den Starkara, her fra Peter Kaspersen m.fl.: Spurvesol bind 2, Dansklærerforeningens Forlag 1989

Strunge, Michael: Berlin, mit hoved, fra Samlede Strunge, Borgen 1995, Der er et yndigt land, fra Livets hastighed, Borgen 1978, Luxus, fra Livets hastighed, Borgen 1978

Södergran, Edith: Dagen svalnar, her fra Jens Thodberg Bertelsen m.fl.: Litteratur bind 3, Gyldendal 1991

Sønderby, Knud: af Midt i en jazztid, Gyldendal 1931

Sørensen, Villy: De forsvundne breve, fra Ufarlige historier, Gyldendal 1955

Tafdrup, Pia: Sommerfugl, fra Når der går hul på en engel, Gyldendal 1981

Thorup, Kirsten: af Tilfældets gud, Gyldendal 2011

Thøfner, Tomas: af Punktum, Borgen 2009

Turèll, Dan: Hyldest til hverdagen, fra Kom forbi, Borgen 1984

Tusind og én nat: Historien om købmanden og ånden, oversat af C.E. Falbe-Hansen, Fishers Forlag 1947

Vesaas, Tarjei: Snø og granskog, 1946, © Imagem Scandinavia. Tryckt med tilstånd.

Weitze, Charlotte: Mørke cyklister, fra Mørkets egne, Samleren 2005

Winther, Christian: Flugten til Amerika, her fra Kresten Andresen m.fl.: Henrik og Else og andre fortællende digte, Borgen 1988

Ældre Edda: af Vølvens spådom, her fra Falkenstjerne: Dansk litteratur 1, Gads Forlag 1998

Ørnsbo, Tore: af Immigrantens epilog, Gyldendal 2009

Özer, Kemal: Et menneske en drøm, fra Imellem betragte og se, Forlaget Hjulet 1996

Aarestrup, Emil: Til en veninde, her fra Falkenstjerne: Dansk litteratur 1, Gads Forlag 1998