Forfattere og citater i Artline

OLDTID
Egil Skallagrimsson: af Sønnetabet, ca. 961 (Keld Belerts oversættelse)
Sigurd Fafnersbane
Ravnkel Frøjsgodes saga
Runeindskrift fra Den store Jellingsten
Runeindskrift fra Øster Larsker-stenene
Snorri Sturluson: Den Yngre Edda, ca. 1220 (Thøger Lar¬sens oversættelse af Snorris Eddasagn)
Vølvens spådom, ca. 1000 (Suzanne Brøggers gendigtning fra 2002), Athene 2002
Vølvens spådom, ca. 1000 (Thøger Larsens gendigtning fra 1914)

MIDDELALDER
Anders Sunesen: Parafrase af Skaanske lov. 1202-1216. (fra Danmarks gamle Love paa Nutidsdansk, 1945)
Cretien de Troyes: af Løveridderen, ca. 1175, Museum Tusculanum 1991
Dante Alighieri: af Den guddommelige komedie, 1304
Ebbe Skammelsøn
Folkeeventyr: Hans og Grethe (Svend Grundtvig: Danske Folkeeventyr bind 1, nr. 11, 1876) 
Folkevise: Jomfru i fugleham
Francois Rabelais: Gargantua, 1532, Rhodos 1980
Mariavise
Saxo Grammaticus: Danernes bedrifter (Gesta Danorum), ca. 1200

RENÆSSANCEN & REFORMATION
Anders Sørensen Vedel: Om den danske krønike at beskrive, 1681
Erasmus af Rotterdam: af Tåbelighedens lovprisning, 1509
Giovanni Boccaccio: af Dekameron, 3. dag, 10. historie, 1353
Hans Christian Sthen: En morgen-sang, 1588
Martin Luther: af Til den kristne adel af den tyske nation om reformation af kristenheden, 1520
Michel de Montaigne: af Om at filosoferen er at forberede sig til døden, 1580
Peder Palladius: Visitas-Bogen, ca. 1550
Pico della Mirandola: af Tale om menneskets værdighed, 1488
Pico della Mirandola: Menneskets værdighed, 1488
Tycho Brahe: af Den nye stjerne, 1572
William Shakespeare: af Hamlet, 1601

BAROKKEN
Anders Arrebo: af Hexameron, 1630-1661 
Anders Bording: af Dapnis binder sin kæreste Galathe hen til sin Bolig, 1655
Blaise Pascal: af Tanker, om adspredelse, ca. 1660
Giambattista Marino: Narcissus, 1623 
Jean de la Fontaine: af Hunden og kødbenet, 1668
John Milton: af Det tabte paradis, 1667
Leonora Christina Ulfeldt: af Jammers Minde, 1674
Thomas Kingo: af Hosianna, 1671
Thomas Kingo: af Keed af Verden og kier af Himmelen, 1681

OPLYSNINGSTIDEN
Ambrosius Stub: af Den kiedsom vinter gik sin gang, ca. 1750
Carl Michael Bellman: af Fredmans Epistel nr. 45, 1773
Charlotta Dorthea Biehl: af Mit ubetydelige Levnets Løb, 1787
Daniel Dafoe: af Robinson Crusoe, 1719 
François-Marie Arouet Voltaire: af Hvad er oplysning?, 1784
Hans Adolph Brorson: Se dig Zion! Vidt omkring, 1765
Jean-Baptiste Poquelin Molière: af Tartuffe eller Hykleren, 1664
Jean-Jacques Rousseau: af Emil eller Om opdragelse, 1762
Johannes Ewald: af Levnet og meninger, 1774-1778
Ludvig Holberg: af Epistler og moralske tanker, Om lærdom og universitets-undervisning, 1744
Ludvig Holberg: af Niels Klim, 1741
Peter Andreas Heiberg: af Selskabs-Sang, 1790

ROMANTIKKEN
Adam Oehlenschläger: Guldhornene, 1803
Bernhard Severin Ingemann: af Selv-Citationen, 1847
Christian Winther: af Skriftestolen, 1843
Emil Aarestrup: Angst, 1838
Friedrich Hegel: af Historiens Filosofi, 1822-1825
Friedrich Schelling: Ånden slumrer i stenen, drømmer i planten, vågner i dyret og kommer til bevidsthed i men¬nesket
Hans Christian Andersen: Danmark, mit Fædreland, 1850
Hans Christian Ørsted: af Videnskabsdyrkelsen betragtet som religionsudøvelse, 1814
Heinrich Steffens: af Indledning til Philosophiske Forelæs¬ninger, 1803
Johan Gottfried von Herder: af Også en historiefilosofi til menneskehedens dannelse, 1774 
Johann Wolfgang Goethe: af Faust, 1808
Nikolai Frederik Severin Grundtvig: Som foraars-Solen morgenrød, 1846
Mary Shelley: af Frankenstein, 1818
Schack von Staffeldt: Indvielsen, 1804
Steen Steensen Blicher: af Hosekræmmeren, 1829
Søren Kierkegaard: af Enten-Eller, 1843
Thomasine Gyllembourg: af Indledingen til To Tidsaldre, 1848

DET MODERNE GENNEMBRUD
Amalie Skram: af Constance Ring, 1885
August Strindberg: af Frøken Julie – Et naturalistisk sørge¬spil, 1888
Charles-Augustin Sainte-Beuve: af Essay om sin Kritiske Metode, 1862 
Charles Darwin: af Arternes oprindelse, 1859 
Emile Zola: af Faldgruben, 1877
Fjodor Dostojevskij: af Brødrene Karamazov, 1880
Georg Brandes: af Indledningen til Emigrantlitteraturen, 1872
Gustave Flaubert: af Madame Bovary, 1857 
Herman Bang: af Den sidste balkjole, 1880
Herman Bang: af Impressionisme – en lille Replik, 1890
Henrik Ibsen: af Gengangere, 1881
Henrik Pontoppidan: af Lykke-Per, 1898-1904, Nordisk Forlag
Hippolyte Taine: af Den engelske Litteraturs Historie, 1874
Jens Peter Jacobsen: af Fru Marie Grubbe, 1976
John Stuart Mill: af Kvindernes Underkuelse, 1869 
Karl Marx og Friedrich Engels: af Det kommunistiske partis manifest, 1848

MODERNITET OG HJEMSTAVN
Charles Baudelaire: af Parisisk Spleen, 1869 
Friedrich Nietzsche: af Viljen til magt. Forsøg på en omvur¬dering af alle værdier, 1889 
James Joyce: af Ulysses, 1922, oversat af Mogens Boisen, Gyldendal 2009
Jeppe Aakjær: af Jens Vejmand, 1905
Johannes Jørgensen: af Symbolisme, 1893, Taarnet
Johannes Vilhelm Jensen: af Kirken i farsø, C. Ras¬mussen 1903
Marie Bregendal: af En dødsnat, 1912, Det danske sprog- og litteraturselskab 1992
Martin Andersen Nexø: af Pelle Erobreren, 1906-1910, Gyldendal 2006
Sigbjørn Obstfelder: Jeg ser, 1893
Sigmund Freud: af Den endelige og den uendelige analyse, 1937
Sophus Claussen: af Atomernes oprør, 1925 

AVANTGARDE OG IDEOLOGISK REALISME
Emil Bønnelycke: Aarhundredet, 1918
Filippo Tommaso Marinetti: af Det futuristiske manifest, 1909 
Gustav Munch-Pedersen: Det underste land, 1933
Hans Kirk: af Daglejerne, 1936
Hans Scherfig: af Det forsømte forår, 1940, Gyldendal 2009
Hugo Ball: af Dadamanifest, 1916
Hulda Lütken: „Ingen at elske“ i Drømmen, Gylden¬dal 1940
Poul Henningsen: af Hvad med kulturen?, 1933
Rudolf Broby-Johansen: FORAARET KOMMER TIL CAFEEN, 1922
Tom Kristensen: Fribytterdrømme, 1920
Thomas Mann: af Troldomsbjerget, 1924, oversat af Ulrich Horst Petersen, Gyldendal 2000
Thomas Stearns Eliot: af Ildprædikenen, 1922
Tove Ditlevsen: af Barndommens gade, 1943, Gyldendal 2009
Virginia Woolf: af Mødes og skilles, 1925

HERETICA-DIGTNING OG EKSISTENTIALISME
Albert Camus: af Sisyfos-myten, 1942, oversat af Helga Vang Lauridsen, Gyldendal 2004
Erik Knudsen: „Blomsten og sværdet“ i Blomsten og sværdet, 1949, Gyldendal 2009
Frank Jæger: „Ud af en vinter“ i Morgenens trompet, Wivels Forlag 1949
Jean-Paul Sartre: af Eksistentialisme er humanisme, 1946. oversat af Anders Thuborg, Hans Reitzel 2007
Karen Blixen: af „Digteren“ i Syv fantastiske fortællinger, 1935, Gyldendal 2004
Ludvig Wittgenstein: af Filosofiske undersøgelser, 1953
Martin Alfred Hansen: af „Roden“ i Konkylien, 1955, Gyldendal 1956
Morten Nielsen: „Men jeg er mig selv“ i Efterladte digte, Athenæum 1945
Ole Wivel: ”Fisken” i I fiskens tegn, Wivels Forlag 1948
Pär Lagerkvist: Ångest, ångest er min arvedel, 1916
Thorkild Bjørnvig: af „Cypresser under natlig himmel – til en tuschtegning af van Gogh“ i Anubis, 1955, Gyldendal 1961

KONFRONTATION OG VIRKELIGHED
Franz Kafka: af Dommen og andre fortællinger, 1914-1915, oversat af Viktor Jevan, Gyldendal 1998
Ivan Malinovski: „Myggesang“ i Galgenfrist, 1958, Borgen 1992
Klaus Rifbjerg: af „Teknik“ i Konfrontation, 1960, Gylden¬dal 1972
Klaus Rifbjerg: „Ny gift“ i Under vejr med mig selv, 1956, Gyldendal 1972
Leif Panduro: af „Uro i forstænderne“ i Uro i forstæderne og andre noveller, 1966, Gyldendal 1995
Peter Seeberg: af „Patienten“ i Eftersøgning og andre noveller, 1962, Fremad 1973
Samuel Beckett: af Mens vi venter på Godot, 1953, oversat af Christian Ludvigsen, Arena 1963
Thorkild Hansen: af Det lykkelige Arabien, 1962, Gylden¬dal 2009
Villy Sørensen: af „Skrigeren“ i Formynderfortællinger, 1964, Gyldendal 1999

SKRIFTTEMATIK OG SAMFUNDSKRITIK

Anders Bodelsen: af „Signalet“ i Drivhuset, 1965, Gylden¬dal 1972
Bjørn Nørgaard: Hesteofringen, 1970
Dan Turèll: af „Det er ikke let“ i Dive-in digte, Bor¬gen 1976
Dorris Lessing: af „Tale ved modtagelse af nobelprisen“, 2007
Hans Jørgen Nielsen: af „En slags selvforklaring“ i Nielsen og den hvide verden, Borgen 1968
Henrik Nordbrandt: „Figen“ i Forsvar for vinden under døren, Brøndum 1980
Inger Christensen: af Det, 1969, Gyldendal 1972
Per Højholt: af Tre skitser, afsnitp.dk/galleri/hvader/perhojholt(skits.html
Susan Sontag: „Noter om ’Camp’”, 1964, i Den moderne kulturs historie, Gads Forlag 2006
Suzanne Brøgger: af „Fra kernefamilie til kernevåben“ i Fri os fra kærligheden, 1973, Gyldendal 2009
Vita Andersen: „Lørdag“ i Tryghedsnarkomaner, 1977, Gyldendal 1995

FIRSERPOESI OG FABULERENDE PROSA
Bo Green Jensen: „Disens engel“ i Rosens veje, digte 1981-1986, 1981, Munksgaard/Rosinante 1998
Bo Green Jensen: „Skræmmekagernes ende“, 1983
Brett Easton Ellis: af American Psycho, 1991, oversat af Jan Bredsdorff, Lindhardt & Ringhof 2008
Gabriel García Márquez: af 100 års ensomhed, 1967, over¬sat af Merete Knudsen, Samleren 2001
Ib Michael: af Kilroy kilroy, Gyldendal 1989
Michael Strunge: „Det kommende“ i Livets hastighed, Borgen 1978
Peer Hultberg: af Byen og verden, 1992, Lindhardt & Ring¬hof 1993
Pia Tafdrup: „Sommerfugl“ i Når der går hul på en engel, 1981, Borgen 1990
Søren Ulrik Thomsen: af „Farvel til det blå rum“ i Kritik 90-91, Gyldendal 1990-1991

MINIMALISME OG GROTESKER
Christina Hesselholdt: af Hovedstolen, Munksgaard/Rosi¬nante 1998
Helle Helle: af „Sit eget system“ i Biler og dyr, Samleren 2000
Jean-François Lyotard: „Viden og det postmoderne sam¬fund“, 1979, i Den moderne kulturs historie, Gads Forlag 2006
Kirsten Hammann: af Bannister, Gyldendal 1997
Mette Thomsen: af Plastic, Lindhardt & Ringhof 1995
Merete Pryds Helle: af Vandpest, Borgen 1993
Michel Foucault: „Subjekt og magt“, 1982 i Den moderne kulturs historie, Gads Forlag 2006
Peter Høeg: af Frøken Smillas fornemmelse for sne, 1992, Rosinante 1994
Solvej Balle: af Ifølge loven – Fire beretninger om menne¬sket, Lindhardt & Ringhof 1993
Svend Åge Madsen: af Finder sted, 1998, Gyldendal 1999

GENREHYBRIDER OG FIKTIONSEKSPERIMENTER
Jakob Ejersbo: af Liberty, Gyldendal 2009
Jens Blendstrup: af Gud taler ud, Samleren 2004
Lone Hørslev: af Jeg ved ikke om den slags tanker er nor¬male – Skilsmissedigte, Forlaget Hjørring 2009
Maja Lee Langvad: „Dette er danskerloven“ i Find Holger Danske, 2006, Borgen 2007
Naja Maria Aidt: „Bryllup“ i Poesibog, Gyldendal 2008
Nicolas Bourriaud: af Relationel æstetik, 1998, oversat af Morten Salling, Det Kongelige Danske Kunstakademi 2007
Pablo Llambías: af Kærlighedens veje og vildveje, Gylden¬dal 2009